Kontakt

PONDELOK - ŠTVRTOK 14:00 - 24:00 hod.
PIATOK 14:00 - 02:00 hod.
Sobota 15:00 - 02:00 hod.
Nedeľa 15:00 - 24:00 hod.

VALKYRA MUSIC CLUB